Welkom

Onder de naam RM management & advies levert Ron Muller (1971) interim-management en advies aan organisaties in de mobiliteitssector zoals openbaarvervoerbedrijven, OV-autoriteiten, centrale en decentrale overheden en kenniscentra.

Zijn belangstelling ligt vooral bij mensen en organisaties die zich bewegen op het scheidsvlak van publiek, privaat en non-profit. Ron heeft ruim 20 jaar ervaring in het openbaar vervoer en vooral in concessieverleningen van openbaar vervoerconcessies (door Europese aanbestedingen, inbestedingen en onderhandse gunning na onderhandeling) en concessiemanagement. Hij is in staat om in het gehele traject – van aansturingsmodel en visievorming – tot en met het beheren en ontwikkelen van de concessies, toegevoegde waarde te leveren aan de organisaties in dit speelveld.

Over Ron

Ron is een inhoudelijk OV-deskundige met een sterke focus op het eindresultaat en oog voor de omgeving. Door zijn ambtelijke en bestuurlijke sensitiviteit, ervaring in de private sector en de ruime ervaring in het openbaar vervoer, voelt hij het spanningsveld tussen de publieke en private sector goed aan en krijgt hij dingen gedaan. Ron is rustig en flexibel, werkt pragmatisch, gestructureerd en oplossingsgericht. Hij is goed in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden en de grote lijn in de gaten te houden. Opdrachten waar een combinatie van aansturende en inhoudelijke vaardigheden gevraagd worden liggen hem goed. In die opdrachten zoekt hij naar de gezamenlijkheid om het doel te bereiken. Ron is in 1994 afgestudeerd aan de voormalige NHTV in Tilburg.

Ron: “…Mijn kracht zit in het ontrafelen van ingewikkelde problemen. Hierbij weet ik hoofd- en bijzaken te scheiden en de grote lijn in de gaten te houden om het doel te bereiken…”

Nieuws

Ron Muller start bij EBS Public Transportation

Soms is het leven verrassend …. Werken bij inno-V heeft Ron ervaren als inhoudelijk uitdagend en afwisselend. Ook de samenwerking met de fijne collega’s heeft hij zeer prettig gevonden. Toch gaat hij vanaf 12 november een mooie nieuwe uitdaging aan. Als zelfstandige wordt hij Tendermanager bij EBS Public Transportation. Een ambitieus snelgroeiend Nederlands openbaar vervoerbedrijf.