Welkom

Onder de naam RM management & advies levert Ron Muller (1971) interim-management en advies aan organisaties in de mobiliteitssector zoals openbaarvervoerbedrijven, OV-autoriteiten, centrale en decentrale overheden en kenniscentra.

Zijn belangstelling ligt vooral bij mensen en organisaties die zich bewegen op het scheidsvlak van publiek, privaat en non-profit. Ron heeft ruim 20 jaar ervaring in het openbaar vervoer en vooral in concessieverleningen van openbaar vervoerconcessies (door Europese aanbestedingen, inbestedingen en onderhandse gunning na onderhandeling) en concessiemanagement. Hij is in staat om in het gehele traject – van aansturingsmodel en visievorming – tot en met het beheren en ontwikkelen van de concessies, toegevoegde waarde te leveren aan de organisaties in dit speelveld.

Over Ron

Ron is een inhoudelijk OV-deskundige met een sterke focus op het eindresultaat en oog voor de omgeving. Door zijn ambtelijke en bestuurlijke sensitiviteit, ervaring in de private sector en de ruime ervaring in het openbaar vervoer, voelt hij het spanningsveld tussen de publieke en private sector goed aan en krijgt hij dingen gedaan. Ron is rustig en flexibel, werkt pragmatisch, gestructureerd en oplossingsgericht. Hij is goed in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden en de grote lijn in de gaten te houden. Opdrachten waar een combinatie van aansturende en inhoudelijke vaardigheden gevraagd worden liggen hem goed. In die opdrachten zoekt hij naar de gezamenlijkheid om het doel te bereiken. Ron is in 1994 afgestudeerd aan de voormalige NHTV in Tilburg.

Ron: “…Mijn kracht zit in het ontrafelen van ingewikkelde problemen. Hierbij weet ik hoofd- en bijzaken te scheiden en de grote lijn in de gaten te houden om het doel te bereiken…”

Nieuws

Naast aanbesteding nu ook planning

Door het vertrek van Marc Stikvoort begin mei 2020 van EBS naar Qbuzz is de functie van Manager Competence Center vrij gekomen. Ron pakt op verzoek van EBS naast zijn werkzaamheden als Tendermanager ook als ad interim de functie Manager Competence Center op. Het Competence Center ontwikkelt de dienstregelingen, materieelomlopen, personeelsdiensten en personeelsrooster voor alle …

Inschrijving op concessie Gooi en Vechtstreek

Vandaag hebben we na een intensieve inschrijfperiode de inschrijving op de concessie Gooi en Vechtstreek bij de provincie Noord-Holland ingediend. Naast EBS hebben Arriva en Transdev een inschrijving gedaan. De nieuwe concessie gaat in op 11 juli 2021 en loopt 9,5 jaar. Noord-Holland wil openbaar vervoer dat past bij de behoefte van de reizigers. Voor …

Inschrijving op de concessie IJssel-Vecht

Samen met een fantastisch team en in goede samenwerking met stakeholders zoals de aandeelhouder Egged, is met zorg een inschrijving gemaakt en ingediend voor de concessie IJssel-Vecht. De concessie IJssel-Vecht geeft het recht om het busvervoer te verzorgen in delen van Overijssel, Gelderland en Flevoland; voor de Veluwe en Midden Overijssel vanaf 13 december 2020, …