Loopbaan & projecten

In ruim 20 jaar is ervaring opgedaan bij de onderstaande overheden en openbaarvervoerbedrijven.

RM Management en advies
2018 – heden  EBS Public Transportation                                Tendermanager
werkgevers
2014 – 2018   Inno-V consultancy                                                             Consultant
2006 – 2013   TransTec consultancy                                                                 Senior Consultant (2009-2013)                               Consultant (2005-2009)
2002 – 2005   Syntus                                                                                               Manager Planning
2000 – 2002  NedTrain Services                                                                    Manager Reiniging en Logistiek
1996 – 2000   NS Reizigers                                                               Stafmedewerker en procesleider Jaar-/Dagplanning
1994 – 1996  Saint-Roch / Veromco (glass solutions company)      Trainee
Projecten
Concessieverlening en -implementatie
2016 – 2018 Ondersteunen van het OV-Bureau Groningen Drenthe bij de aanbesteding van het openbaar busvervoer in de provincies Groningen en Drenthe
2016 – 2017 In opdracht van de gemeente Rotterdam uitvoeren van een second opinion van de aanbieding van RET voor het openbaar busvervoer
2015 – 2018 Project Manager aanbesteding en implementatie openbaar busvervoer in de stad Almere en de regio in opdracht van de gemeente Almere
2016 In opdracht van de gemeente Den Haag uitvoeren van een second opinion van de aanbieding van HTM voor het openbaar tramvervoer
2015 – 2016 In opdracht van de gemeente Rotterdam uitvoeren van een second opinion van de aanbieding van RET voor het openbaar tramvervoer
2014 – 2015 Ondersteunen van het OV-Bureau Groningen Drenthe bij de aanbesteding van het openbaar busvervoer in de provincies Groningen en Drenthe
2014 Ondersteunen van de provincie Limburg bij de beoordeling van de inschrijvingen op de openbaar vervoerconcessie in Limburg
2011 – 2014 Project Manager aanbesteding van de concessie Tram en Bus in opdracht van het Bestuur Regio Utrecht
2010 – 2011 Project Manager implementatie busconcessie Gooi- en Vechtstreek in opdracht van de provincie Noord-Holland
2011 In opdracht van de gemeente Lelystad en de provincies Flevoland en Overijssel uitvoeren van een evaluatie naar de aanbesteding van de openbaar vervoerconcessie ‘IJsselmond 2011’ en opstellen van een aanbestedingsstrategie
2008 – 2010 Ondersteunen van de gemeente Lelystad en de provincies Flevoland en Overijssel bij de aanbesteding van de openbaar vervoerconcessie ‘IJsselmond 2011’
2010 In opdracht van de provincie Noord-Holland uitvoeren van een evaluatie naar de aanbesteding van de concessie ‘Gooi- en Vechtstreek’
2009 Project Manager aanbesteding en implementatie van de openbaar busvervoer concessie ‘Voorne-Putten Rozenburg’ in opdracht van de Stadsregio Rotterdam
2008 – 2009 Project Manager aanbesteding en implementatie van de openbaar busvervoer concessies in de regio Almere in opdracht van de gemeente Almere
2006 – 2008 Project Coördinator inbesteding van de openbaar busvervoer concessie in Rotterdam in opdracht van de Stadsregio Rotterdam
2006 – 2008 Project Coördinator aanbesteding van de openbaar busvervoer concessie in de regio Rotterdam in opdracht van de Stadsregio Rotterdam
2007 Project Coördinator aanbesteding van het openbaar vervoer over water tussen Hoek van Holland en de Maasvlakte in opdracht van de Stadsregio Rotterdam
2006 Ondersteunen van Arriva bij het opstellen van de inschrijving voor de openbaar vervoer concessie trein en bus in de provincie Limburg
2006 Ondersteunen van Arriva bij het opstellen van de inschrijving voor de openbaar busvervoer concessie in de regio Drechtstreden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
2005 Ondersteunen van Arriva bij het opstellen van de inschrijving voor de openbaar treinvervoer concessie Ede/Wageningen-Amersfoort
2003 Ondersteunen van Syntus bij het opstellen van de inschrijving voor het openbaar vervoer per trein en bus in de regio Zutphen-Hengelo-Oldenzaal
2004 Ondersteunen van Syntus bij het opstellen van de inschrijving voor het openbaar treinvervoer tussen Zutphen en Apeldoorn
2004 Ondersteunen van Syntus bij het opstellen van de inschrijving voor het openbaar treinvervoer tussen Arnhem en Tiel
Concessiemanagement en onderhandeling
2010 – 2018 Adviseur openbaar busvervoer bij de gemeente Almere voor concessiemanagement
2018 Ondersteunen van de provincie Fryslân bij het opstellen van een concessiemanagementplan voor het beheren en ontwikkelen van de openbaar vervoerconcessies
2017 Interim Contract Manager openbaar vervoer bij de provincie Limburg.
2015 – 2016 Ondersteunen van de provincie Zeeland bij het opstellen van en concessiemanagementplan voor het beheren en ontwikkelen van de openbaar vervoerconcessies
2015 Ondersteunen van de provincie Zeeland bij de onderhandelingen met het openbaarvervoerbedrijf over aanpassingen in de concessie
2014 – 2015 Ondersteunen van de provincie Limburg bij het opstellen van een concessiemanagementplan voor het beheren en ontwikkelen van de openbaar vervoerconcessies
2014 Ondersteunen van de provincie Zeeland bij de onderhandelingen met het openbaarvervoerbedrijf over een overbruggingsperiode
2014 In opdracht van de provincie Utrecht voeren van onderhandelingen met het openbaarvervoerbedrijf van de concessie Tram en Bus regio Utrecht over het gebruikmaken van het merk U-OV in de provinciale streekconcessie
2014 Interim Contract Manager voor de concessie Tram en Bus Regio Utrecht in opdracht van het Bestuur Regio Utrecht
2011 Voeren van onderhandelingen met de openbaarvervoerbedrijven over verlenging van de van de concessies Utrecht Stad en de concessie Utrecht Streek
2005 – 2008 Project Coördinator voor het standaardiseren van management information en her opstellen van “MIPOV2008” in opdracht van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer
vervoerkundig en overig
2018 Ondersteuning van de provincie Zeeland bij de voorbereiding van de aanbesteding van een OV Beheertool
2010 – 2018 Adviseur en projectmanager openbaar busvervoer bij de gemeente Almere voor onder meer invoering van de OV-Chipkaart en sociale veiligheid
2017 In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitvoeren van een evaluatie van het programma vervoercapaciteit van NS
2017 Onderzoeker voor de gemeente Leiden naar de capaciteit van het busstation in de komende 10 jaar
2016 – 2017 Studie naar het versnellen van het openbaar busvervoer in het centrum van de Zaanstad in opdracht van de gemeente Zaandam
2015 In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitvoeren van een evaluatie van het convenant sociale veiligheid in openbaar vervoer concessies
2015 Ondersteunen van de gemeente Almere bij het opstellen van beleid over elektrisch busvervoer en opstellen van subsidieaanvragen
2014 – 2014 Studie naar het verbeteren van de ontsluiting van het Hembrugterrein met openbaar busvervoer in opdracht van de gemeente Zaandam
2013 Onderzoeken van alternatieve locaties voor de bus stalling in Utrecht in opdracht voor van het Bestuur Regio Utrecht
2011 – 2012 Adviseur openbaar busvervoer voor de provincie Noord-Holland
2006 – 2007 Project Coördinator pilot ‘Gratis openbaar vervoer Algrabrug’ in opdracht van de Stadsregio Rotterdam
2005 Studie naar de integratie van stads- en streeklijnen in Leeuwarden in opdracht van de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân
2005 – 2008 Project Coördinator voor het standaardiseren van management information en her opstellen van “MIPOV2008” in opdracht van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer